Tagged: Живојин Карић

„Сусрет“ – Живојин Карић

Срео коку миш
па јој реко иш
она њега чврк
он у рупу трк

А маца се срди
па кокицу грди
„а што пусти“ рече
„да ти миш утече,
а где оде, кажи?“
„Иди па га тражи!“