Tagged: Мирјана Цветковић

„БАЈКА О ЦРНОЈ ОВЦИ циклус БАЈКОВИТЕ ПЕСМЕ“ – Мирјана Цветковић

НАРАТОР:
Некада давно, ил’ можда скоро,
причао причу наш деда Боро:
На једној ливади, ту покрај шуме,
пасло је стадо пастираТуне.

Упекло сунце, зелена трава,
а пастир Туна у хладу спава,
крај њега Шаров, вучину сања,
режи у сну, шумом га гања.

Наставите читање