Tagged: Соња Поповић

„Никад“ – Соња Поповић

Никада не реци НИКАД
Никада не иди
Погрешним путем
Никада не казуј ријечи
Што ништа не говоре
Никада не буди оно
Што бити не можеш

Соња Поповић
преко Prostor za najlepse stihove sveta