Tagged: срце

„МАМИНО СРЦЕ“ – Драган Лукић

У срцу моје маме
и моје срце куца.
Кад њено куцне – так,
моје се чује – тик.
Њено је око топло
к’о око жутог сунца
и у том топлом оку
станује и мој лик.

„Срце дечије“ – Јован Јовановић Змај

Какво треба овог света,
да је срце у детета?
Као љиљан нек је чисто,
као роса нек је бистро,
к’о љубица нек је смерно,
к’о зрцало нек је верно,
нек је свеже као врело,
нек је чило и весело,
к’о птица на грани,
као да се кани,
сваког часа у рај с’ дићи,
здружити се с анђелчићи’.

Јован Јовановић Змај
преко SRCE DEČIJE (Jovan Jovanović Zmaj)