Tagged: Ст. П. Коруновић

„Бубањ зове“ – Ст. П. Коруновић

Бубањ зове бум, бум, бум
малу децу зове сву.

Да се ставе сви у ред,
а дечаци хајд напред.

А за њима девојчице,
наше мале другарице.

Напред сложно корачајмо
и весело заиграјмо.

Тра, ла, ла, ла, ла, ла, ла
ми смо деца добра сва!

„Пада снежак“ – Ст. П. Коруновић

Пада, пада снежак
И на земљу мраз,
Бела баба зима
Дошла је до нас.

Дува, дува ветар
И доноси снег,
Грудвају се деца,
Оживео брег.

Јуре, јуре санке
Уз весели пој,
Пахуљице лете
Као звезда рој.