Tagged: Халил Џубран

„А ја вам кажем…“ – Халил Џубран – Znakovi pored puta

А ја вам кажем да је живот мрак, осим кад постоји жар,
а сваки је жар слеп, осим кад постоји знање,
а свако знање је узалудно, осим кад постоји рад,
а сваки је рад празан, ако нема љубави,
а кад са љубављу радите, тек онда се спајате
са другима, са собом и са Богом.

Халил Џубран
преко A JA VAM KAŽEM… Halil Džubran – Znakovi pored puta