Tagged: MathPhysics

„Постоји бољи свет“ – MathPhysics

Постоји бољи свет.
Свет без прекора и лажи.
Постоји бољи свет.
И ти ми га покажи.

Постоји бољи свет,
И речи вредније од наших.
Постоји бољи свет,
У теби га потражих.

Наставите са читањем